top of page

Dùng làm nguyên liệu trong sản xuất thực phẩm. Đóng bao lớn tiết kiệm, bao bì đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Bột Magisea 25kg

    Dâu Magisea
    Magisea nguyên liệu pha chế
    Dưa lưới Magisea

    Tất cả sản phẩm